By-DELE

Fælles affaldsplads for beboere og virksomheder

Fælles affaldsordning

I bydelen Musicon driver den lokale grundejerforening en fælles affaldsordning for alle områdets virksomheder og foreninger og varetager samtidigt de fysiske affaldspladser, som også beboerne er henvist til at benytte.

Princippet bag de fælles pladser er, at affald ikke skal gemmes væk som en uønsket del af byen. Under sloganet “God stil – den er vi fælles om” gøres sortering og genanvendelse i stedet til en synlig aktivitet, der sætter fokus på affaldet som en ressource. 

Kunde

Bydelsforeningen Musicon

Ydelse

Administration

Måned/ År

Januar 2023 (igang)

Finansiering

Bydelsforeningen Musicon

Som del af erhvervsaffaldsordningen er der udviklet en takststruktur, der – ud fra aktivitetstype og størrelse – kategoriserer virksomhederne/ foreningerne og på den baggrund fastsætter prisen for at indgå i ordningen. 

By-DELE er hyret af Bydelsforeningen Musicon til at administrere takstsystemet og sørge for, at nye brugere i bydelen bliver tilmeldt affaldsordningerne.