By-DELE

sti rundt i bydel skal styrke lokalområdets identitet

‘Walk on the Wild Side’

En gruppe af frivillige med bopæl eller engagement i Roskilde Sydby igangsatte i 2012 projekt ’Walk on the Wild Side’ med det formål at skabe nye sammenhænge og kvaliteter på Roskildes ’vilde side’.

Projektet tog konkret udgangspunkt i at markere en 6 km rute ‘Wild Side Walk’, der i en rundtur ad eksisterende stier og veje binder bydelen sammen og præsenterer Sydbyens forskelligheder.

’Wild Side Walk’ skulle på det fysiske plan invitere til at cykle, gå, motionere og bruge bydelens lidt gemte, grønne områder mere. På det mentale plan skulle rundturen samle bydelen til en mangfoldig helhed og på den måde fungere som ramme om et nyt lokalt fællesskab, hvor nye tiltag kunne vokse frem.

Kunde

Ydelse

Initiativtager/ Projektudvikling/ Mobilisering/ Netværksarbejde/ Fundraising (frivillighed)

Måned/ År

­2012 – 2014

Finansiering

Støtte fra Roskilde Kommunes Miljøpulje samt kommunens frivilligpris

I Roskilde er bydelen syd for jernbanen den mest oversete og mindst prominente del af byen; ’the Wild Side’. Nord for banen er den historiske bymidte med Domkirken og handelsgaderne, de store parker, havnen med vikingeskibene og lystbådene, fjorden – og de dyre adresser. Sydbyen er et broget patchwork af gamle byhuse, etageboligblokke, parcelhuse, betonfabrikshaller og kolonihavehuse. Og befolkningen her er så mangekulturel, at bydelens to folkeskoler tilsammen rummer ca. 20 nationaliteter. De forskelligartede kvarterer i Sydbyen er adskilt af store veje, der også dominerer den mentale opfattelse af bydelen.

I Sydbyen er Musicon under udvikling, og det er kommunens intention, at den nye kreative bydel skal give et løft til hele Sydbyen med et tilskud af nye aktiviteter. Med ’Walk on the Wild Side’ ønskede Sydbyens beboere at gøre samspillet tættere ved at bruge kreativiteten og energien fra Musicon til at sprede forandring og fornyelse rundt i hele byområdet.

sti rundt i bydel skal styrke lokalområdets identitet
Den 6 km rekreative rute, der skal binde Roskildes Sydby tættere sammen
sti rundt i bydel skal styrke lokalområdets identitet
Ruten er markeret med refleksbånd