By-DELE

workshop for skoleelever med mønstre fra lokalområdet

På sporet af mønstre i Sydbyens patchwork

Som del af projekt ‘Walk on the Wild Side‘ blev lokalområdets spraglede indhold udforsket, da elever fra Hedegårdenes Skole en sommerdag i 2013 indsamlede og bearbejdede mønstre fra byrum og lokale hjem.

Mønstrene blev indsamlet som en repræsentation af bydelens mangfoldige kultur, og eleverne blev undervejs i workshoppen også inviteret indenfor i et privat hjem. Denne flotte gestus satte scenen for et kort og intimt møde mellem fremmede mennesker, men med en fælles relation til Sydbyen.

 

Kunde

Hedegårdenes Skole

Ydelse

Initiativtager/ Projektudvikling/ Afvikling (frivillighed)

Måned/ År

Juni 2013

Finansiering

Eleverne blev også præsenteret for bydelens historiske lag med et kig tilbage på fortiden. Her så de velkendte omgivelserne anderledes ud, hvilket gav deltagerne en opmærksomhed på, at omgivelserne kan forandre sig igen ud i fremtiden. Der er mange lag i byen, og vi lægger selv nye lag til, når vi indtager og bruger byens steder, indgår i byens fællesskaber og tager del i byens begivenheder. 

Med workshoppen var det ønsket at bidrage til nye sammenhænge og kvaliteter på Roskildes ’vilde side’. Det blev gjort ved at udveksle og indsamle fortællinger gennem mønstre og omsætte dem til et nyt fysisk aftryk; en stige, der tilbød en tur op i højden og dermed en ny oplevelse til bydelens brugere. 

workshop for skoleelever med mønstre fra lokalområdet
På et luftfoto kan skoleeleverne nærstudere sit lokalområde
workshop for skoleelever med mønstre fra lokalområdet
Elever overfører mønstre fra bydelen til stykker af træ