By-DELE

Få jeres bydel til at leve og gro

med fælles grøn omstilling

Gang i de grønne spirer?

Drømmer I om at lave aktiviteter i jeres lokalområde, der bidrager til større bæredygtighed? 

Så giver jeg gerne en hånd med.

Jeg er arkitekt og har som projektleder mange års erfaring med at udvikle bæredygtig by. Jeg brænder for den grønne omstilling og er optaget af at udvikle idéer og realisere lokale projekter sammen med andre.

Ønsker I at samle jeres naboer til et fælles nyt kig på mulighederne i jeres lokalområde? Det kan også være, I allerede har en konkret idé, men er usikre på, hvordan I kan realisere den? 

Ingen projekter er for små og ingen drømme for store.

Jeg hjælper jer der, hvor I er, og I er velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

Det starter med jer

Med udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, som netop jeres bydel rummer, er By-DELE klar til at sammen med jer at skabe lokal forandring, der bidrager til global, grøn omstilling.

Jeg kan bistå jer med arkitektrådgivning og med viden om de forskellige trin og overvejelser, der oftest vil indgå i arbejdet med fysisk at forme på jeres bydel. I kan også få hjælp til jeres projektudvikling og til at skærpe formidlingen af jeres idéer. 

Mine bidrag kan komme i forskellig form lige fra mundtlig sparring til fysisk arbejde sammen med jer ‘i marken’ og fra skriftligt materiale til praktisk afvikling af en begivenhed. Jeg arbejder med stor kreativitet og ud fra et stærkt indre kompas baseret på at skabe meget værdi for få naturressourcer og gennem ligeværdige samarbejder.

I By-DELEs værktøjskasse er der en sammensat palette af redskaber, der giver mig mulighed for på forskellig vis at hjælpe jer til handlekraftige fællesskaber.

Jeg er klar til mange forskellige typer samarbejder for at udvikle fælles, bæredygtige løsninger.

By-DELE er opstartet i foråret 2022 og bygger oven på mine mange års virke med at skabe lokalt byliv og grøn forandring  – både professionelt som medudvikler af bydelen Musicon og civilt som engageret medborger i Roskildes sydby.

Jordforbindelser i højden

– for bæredygtigt nabofællesskab i dybden og grøn omstilling i bredden

Plan for indretning af have på taget af p-hus

På taget af et parkeringshus i den tætte bydel Musicon etablerer beboere og andre lokale aktører en 250 m2 stor, frodig have med spiselige planter.

Taghaven skal danne rammer for et dyrkningsfællesskab, fungere som et praksisnært læringsrum og samtidigt rumme et event-areal dedikeret til bæredygtigheds-dannelse.

By-DELE driver projektets opstart i et partnerskab med Immergrün.